Projektbeskrivning

Styrkor (Strenghts), Möjligheter (Opportunities), Ambitioner (Ambitioner) och Resultat (Results)

Strengths, Opportunities, Aspirations, and Results (SOAR) Analysis är ett strategiskt planeringsverktyg. Modellen kombinerar information och data som belyser organisationens nuvarande position och tar hänsyn till anställda och medarbetares idéer och drömmar om framtiden så att du kan ta tillvara på dessa och bygga en energigivande och vinnande vision att arbeta fram emot.

Du har med stora sannolikhet kommit i kontakt med eller använt dig av SWOT – Styrkor (Strenghts), Weaknesses (Svagheter), Opportunities (Möjligheter), Threats (Hot) – och kommer att se många likheter med SOAR-analys. Det finns emellertid skillnader mot SWOT i två viktiga avseenden.

  1. Första och främst hämtar SOAR intryck och inspel från medarbetare i hela organisationen medan SWOT i de flesta fall är ett typiskt ”managementverktyg” eller ledningsverktyg som också genomförs på ledningsnivå.
  2. SOAR baseras också på Appreciative Inquiry där fokus ligger på vad organisationen redan gör bra och utnyttjar tillfället att konvertera svagheter och hot till möjligheter.
Logga in