Projektbeskrivning

Vad händer om du kan göra bra förutsägelser om hur konkurrenterna kommer att reagera på dina handlingar?

Vad händer om du kan ta hänsyn till detta innan du vidtar åtgärder för att se till att den här åtgärden är i ditt bästa intresse? Och ännu bättre, vad händer om du kan göra det med en ”vetenskaplig” metod, snarare än bara med gissningsarbete?

Att förstå hur människor sannolikt kommer att reagera på dina val är viktigt på många områden.

Tänk dig att du konkurrerar på en marknad med ett litet antal andra företag. Om du kan förutse sina drag, kan du antingen ta bort några av sina alternativ eller slå dem när de gör sina drag.

Spelteori ger dig de verktyg du behöver tänka på här.

Logga in