Projektbeskrivning

Maya arbetar som projektledare för en stor multinationell organisation. Hon har fått uppgift att utveckla en ny produkt som verkligen kommer att sticka ut från andra på marknaden, och hon är redo att presentera sin strategi för lanseringen till styrelsen.

Hon har gjort sin marknadsundersökning, testat prototyper med fokusgrupper och har genomfört en grundlig konkurrentanalys. Hon är ganska säker på att hennes produkt har potential att fylla ett gap på marknaden som tävlingen har missat, men hon vill se till att hennes resultat är korrekta. Hon vill också presentera sin handlingsplan för styrelsen i ett snabbt och övertygande format.

Ett enkelt strategibegrepp som kallas ”värdekurva” kan vara precis vad hon letar efter. Det hjälper dig att jämföra din strategi med dina konkurrenters, kommunicera den på ett lättförståeligt sätt och tänka på hur du ska forma det för framtiden.

Logga in