Projektbeskrivning

Tänk dig att du har spenderat flera månader på att utveckla din organisations strategi. Du har konsulterat viktiga intressenter och ledande befattningshavare, alla är överens med dina idéer och du känner dig nöjd med dina framsteg.

Utvecklingsstrategi är dock bara början på processen, och du måste utföra den framgångsrikt. Den största utmaningen handlar emellertid om vanliga problem som lätt kan undergräva genomförandeprocessen.

Det är här Simons sju strategiska frågor är användbara, eftersom de hjälper dig att identifiera dessa problem och ta avgörande åtgärder för att undvika att de blir ett problem.

Logga in