Projektbeskrivning

När du ser företagsskandal, korruption och bedrägeri stänkt över rubriken, kan du vara ganska säker på att begreppet företagsstyrning kommer att följa.

Det är en fras som vi har känt till sedan den högprofilerade kollapsen av energiselskapet Enron och kommunikationsjätten WorldCom 2001 och 2002, som avslöjade de inre arbeten hos dessa företag för offentlig granskning.

Deras nedgångar skedde också i fokus på hur andra företag styrs – och hur chefer hålls ansvariga.

Företagen regleras vanligen enligt en uppsättning regler och regler – regler som har varit föremål för strängare kontroll sedan Enron-skandalen. Dessa regler förväntas skydda företagets tillgångar och resurser – och hålla chefer och chefer ansvariga för sina beslut och åtgärder.

I den här artikeln tittar vi på hur företagsstyrning började, vad dess konsekvenser är i dagens värld och de människor och processer som stöder den.

Logga in