Projektbeskrivning

Företagen är som levande varelser: de är födda, de växer, de går in i en toppstat, och så småningom går de i nedgång.

Så, hur kan du styra ditt eget företag till dess huvudstat, och undvika problem som kan leda till nedgång?

Adizes Corporate Lifecycle-modell hjälper dig att göra det här. Vi tittar på det i den här artikeln.

Logga in