Projektbeskrivning

Tänk på den produkt eller tjänst som ditt företag erbjuder. Du vet hur du vill att folk ska använda det, och du har utfört enkäter och kör fokusgrupper, så du vet hur folk säger att de använder det. Dina uppgifter berättar hur många som använder det, och även vem de är.

Men kanske har du agerat på all denna information, och försäljningen faller fortfarande. Eller kanske har du lanserat en ny produkt baserat på din kundrespons, och det har inte varit så framgångsrikt som du hade hoppats. En möjlig orsak till detta är att vad folk säger att de gör och vad de faktiskt gör är inte alltid samma.

Så, skulle det inte vara bra om du kunde ta reda på hur dina kunder verkligen använder dina produkter, och varför?

Det är där ”business ethnography” kommer in i spel. Det här är användningen av direkt observation och intervjuer för att avslöja dina kunders sanna beteenden och motivationer.

I den här artikeln tittar vi på vad som menas med företagsetnografi, hur det används och dess fördelar och fallgropar.

Logga in