Projektbeskrivning

Tänk dig att du granskar organisationens produkter. Du måste bestämma vilka som du borde satsa på.

En av produkterna går bra ekonomiskt. Efterfrågan har dock minskat, och denna trend ser ut att fortsätta. En annan produkt går också bra, men den är på en ny marknad, och behöver mycket pengar för att stödja den. Ska du fortsätta investera i det? Och en annan produkt är knappt lönsam, även om marknaden växer. Ska du döda det eller behålla det?

För att fatta dessa beslut måste du se bortom den inkomst som produkterna för närvarande tar med. Du måste bedöma hur de kommer att utföra i framtiden.

Boston Matrix, även kallad The Boston Consulting Group (BCG) Matrix, är ett enkelt, visuellt sätt att undersöka den troliga ekonomiska utvecklingen för din produkt eller affärsportfölj. I den här artikeln och i videon och infografiska nedan ser vi på Boston Matrix och hur man använder den. Vi beskriver också några av dess begränsningar.

Logga in