Projektbeskrivning

På många öppna marknader kan de flesta varor och tjänster köpas från ett antal företag, och kunderna har en enorm mängd val.

Det är företagets jobb på marknaden att hitta sina konkurrensfördelar och möta kundernas behov bättre än nästa företag.

Så, hur, med tanke på den höga konkurrenskraften bland företag på en marknad, får ett företag konkurrensfördelar över de andra? Och när det bara finns ett begränsat antal unika produkter och tjänster där ute, hur säljer olika organisationer i princip samma saker till olika priser och med olika grad av framgång?

Detta är en klassisk fråga som har blivit ombedd för generationer av affärsmän. År 1980 publicerade Michael Porter sin seminalbok ”Konkurrensstrategi: Tekniker för analys av industrier och konkurrenter”, där han reducerade konkurrensen till tre klassiska strategier:

  • Kostnadsledarskap
  • Produktdifferentiering
  • Marknadssegmentering
Logga in