Projektbeskrivning

Dagens samhällen frågar ofta mer från stora företag än att bara göra vinst och betala skatt.

Det finns en allmän förväntan att företag ska göra sitt bästa för att handla rättvist, upprätthålla mänskliga rättigheter och skydda miljön. Och fokus är inte bara på stora företag: små företag är ofta ombedda att stödja lokala orsaker och spela sin roll i samhällsutveckling.

Så hur kan ett företag hantera dessa förväntningar, men dra nytta av dess baslinje också? En framgångsrik strategi för företagens sociala ansvar (CSR) kan hjälpa till.

Logga in