Projektbeskrivning

För många människor handlar diversifiering om att öka intäkterna.

Nästan varje dag, när tiderna är bra, verkar det finnas nyheter om ett företag som köper en annan.

Några av de mest kända organisationerna i världen – som GE, Honeywell och Siemens – driver en samling av diversifierade företag i många branscher och i många olika länder.

För andra människor handlar om diversifiering om att minska risken. Investerare diversifierar sina portföljer så att förluster i en sektor inte nödvändigtvis kommer att innebära ekonomisk katastrof. Och en av anledningarna till att bönderna diversifierar sina grödor är att ha olika skördstider, vilket minskar sannolikheten för en stavning av dåligt väder som förstör ett års arbete.

Företagen använder diversifiering som en riskreduceringsstrategi, eftersom det kan göra företagets vinst mindre sårbart för branschspecifika förändringar. När exempelvis energipriserna stiger ökar kostnaden för många konsumtionsvaror. Om din huvudsakliga verksamhet är i transport / frakt, då kan ditt företag vilja köpa ett företag som betjänar oljeindustrin, vilket kan bidra till att skydda din totala vinst.

Men samtidigt som diversifiering som en strategi kan minska risken kan den också introducera en betydande ny risk, eftersom den kan ta ett företag bort från sina kärnkompetenser.

Denna artikel ger dig en förståelse av vad diversifiering innebär, olika typer av diversifiering och varför företag och investerare diversifierar i första hand.

Logga in