Projektbeskrivning

Tänk dig att du är en del av en flotta personliga flygplan som reser från olika platser till ett resmål.

Varje enskild pilot är ansvarig för att komma till den destinationen, men det är inte praktiskt att tillhandahålla exakta riktningar för varje pilot. Det finns för många utgångspunkter och för många olika förseningar, dåliga väderförhållanden och omvägar som piloter kan stöta på under vägen.

Så du har alla fått en sofistikerad navigationsenhet för att hålla dig på kurs. Denna navigeringsenhet kommer att se till att även om varje pilot verkar självständigt kommer de alla till samma ändpunkt.

Utmaningen som dessa piloter står inför är ungefär densamma som den som arbetar i många organisationer. Det finns en strategisk destination som de alla ska nå – men de har inte alltid en bekväm enhet så här för att hjälpa dem att nå sitt mål.

Ibland kan individer, lag och till och med hela avdelningar komma så långt så att de inte ens kommer ihåg vad slutdestinationen skulle vara!

Logga in