Projektbeskrivning

Vi ser varumärke runt oss, varje dag – online, på TV, i utskriftsmedia och på skyltar. Vi filtrerar förmodligen ut det mesta, men vissa intrigerar oss nog att vi vill veta mer. Vi kanske till och med hamna som kunder.

Men vad är det som lockar oss till dessa märken? Är det funktionaliteten hos sina produkter? Deras innovativa och attraktiva mönster? Hur de får oss att känna oss själva? Eller är det det sätt de alltid levererar på vad de lovar?

En viktig faktor i det sättet att vi svarar på ett varumärke är dess rykte – de utbredda övertygelser och åsikter som allmänheten håller på med det.

Du kanske undrar hur du som chef eller medarbetare kan bidra till att bygga upp ditt varumärkes rykte. Men forskning visar att alla inom en organisation har befogenhet att påverka det.

I den här artikeln tittar vi på vad som menas med varumärkes rykte och utforska sex sätt att du kan påverka det positivt.

Logga in