Projektbeskrivning

Idén om ”kärnkompetenser” är en av de viktigaste affärsidéer som för närvarande formar vår värld. Detta är en av de viktigaste idéerna som ligger bakom den nuvarande vågan av outsourcing, eftersom företag koncentrerar sina ansträngningar på saker de gör bra och lägger ut så mycket som möjligt av allt annat.

I den här artikeln förklarar vi idén och hjälper dig använda den, både på företagsnivå och på personliga nivåer. Och därmed visar vi dig hur du kan komma före din tävling – och fortsätt framåt.

Genom att använda idén kommer du att göra de flesta möjligheterna öppna för dig:

Du kommer att fokusera dina ansträngningar så att du utvecklar en unik kompetens inom områden som egentligen är viktiga för dina kunder. På grund av detta kommer du att beordra de belöningar som följer med denna expertis.
Du lär dig att utveckla dina egna färdigheter på ett sätt som kompletterar ditt företags kärnkompetenser. Genom att bygga upp de färdigheter och förmågor som ditt företag värderar mest kommer du att vinna respekt och få den karriärutveckling du vill ha

Logga in