Projektbeskrivning

Vet du vad som gör ett varumärke starkt? Och om du var tvungen att göra din starkare, skulle du veta hur man gör det?

Många faktorer påverkar styrkan hos en viss produkt eller ett varumärke. Om du förstår dessa faktorer kan du tänka på hur du startar en ny produkt effektivt, eller utarbeta hur du byter ett kämpande varumärke till en framgångsrik.

I den här artikeln ser vi på Kellers Brand Equity-modell. Detta verktyg belyser fyra steg som du kan följa för att bygga och hantera ett varumärke som kunderna kommer att stödja.

Logga in