Projektbeskrivning

Så många viktiga saker kan konkurrera om din uppmärksamhet i affärer att det ofta är svårt att se ”träet för träden”.

Det kan dessutom vara extremt svårt att få alla i laget att dra i samma riktning och fokusera på de sanna väsentligheterna. Det är där kritiska framgångsfaktorer (CSF) kan hjälpa till.

KSF, även kända som Key Results Areas (KRAs), är de viktigaste verksamhetsområdena som måste utföras väl om du ska uppnå uppdrag, mål eller mål för ditt företag eller projekt. Genom att identifiera dina kritiska framgångsfaktorer kan du skapa en gemensam referenspunkt som hjälper dig att rikta och mäta framgången för ditt företag eller projekt.

Som en gemensam referenspunkt hjälper CSF: er alla i teamet att veta exakt vad som är viktigast. Och detta hjälper människor att utföra sitt eget arbete i rätt sammanhang och så dra sig ihop mot samma övergripande mål.

Logga in