Projektbeskrivning

Förändringar i din affärsmiljö kan skapa stora möjligheter för din organisation – och orsaka betydande hot.

Till exempel kan möjligheter härröra från ny teknik som hjälper dig att nå nya kunder, från nya finansieringsflöden som gör det möjligt för dig att investera i bättre utrustning och från förändrade regeringar som öppnar nya marknader.

Hot kan innefatta deregulering som exponerar dig för intensifierad konkurrens en krympande marknad; eller ökar räntorna, vilket kan orsaka problem om ditt företag är belastat av skulden.

PEST Analysis är ett enkelt och mycket använt verktyg som hjälper dig att analysera de politiska, ekonomiska, socio-kulturella och tekniska förändringarna i din affärsmiljö. Det här hjälper dig att förstå de ”stora bild” krafterna för förändring som du utsätts för och utnyttja därmed de möjligheter som de presenterar.

I den här artikeln och i videon nedan ser vi på hur du kan använda PEST Analysis för att förstå och anpassa dig till din framtida affärsmiljö.

Logga in