Projektbeskrivning

Företaget är mer globalt än det någonsin varit.

Och med varje passande år kommer konkurrensen mellan olika organisationer i olika länder sannolikt att bli alltmer intensiv.

För oss som konsumenter är det här bra! Det skapar ett nedåtriktat tryck på priser som gynnar alla. Men för oss som affärsmän och medarbetare skapar det ett starkt behov av ständigt ökad effektivitet, innovation och intelligent utplacering av begränsade resurser, om vi ska vara konkurrenskraftiga på den här globala marknaden.

För att organisationer ska kunna distribuera sina resurser effektivt måste de förstå hur global konkurrens sannolikt kommer att spela ut. En viktig del av detta är att förstå hur affärsvillkoren i ett land skiljer sig från dem i ett annat land. Detta är föremål för ”Porter’s Diamond”.

På en nivå verkar detta vara ett ämne som endast är anpassat till styrelserum för stora multinationella konglomerat. Men på en annan nivå är det här ett problem som alla organisationer och alla individer måste överväga när de tänker på hur de kommer att lyckas i den världsomfattande förändringen.

Logga in