Projektbeskrivning

Vilken produkt eller tjänst använder du som du inte kan leva utan? Är det din smartphone? Facebook? Netflix? Spotify?

Du kanske upptäcker att använda dessa produkter är andra naturen. Du använder dem utan att ens tänka på det. Kort sagt, du är knuten! Men vad handlar det om dem som håller dig tillbaka för mer, gång på gång?

En möjlighet är att de är ”vana-formande” produkter. Det innebär att du njuter av dem så mycket att de har blivit viktiga för ditt dagliga liv, och att det är vanligt att använda dem.

I den här artikeln diskuterar vi vad som krävs för att skapa och marknadsföra vanaformande produkter. Och vi undersöker hur du kan utveckla dem med hjälp av krokmodellen.

Logga in