Projektbeskrivning

Ofta kallad ”credo”, ”filosofi”, ”kärnvärden” eller ”våra ambitioner” är organisationens uppdrag det uttalande som definierar dess grundläggande syfte eller orsak till att vara. [2] Det berättar vem ett företag är och vad det gör. Enligt P. Drucker, som ofta kallas fadern för modern ledning, är ett uppdrag den primära vägledningen för att skapa planer, strategier eller göra dagliga beslut. Det är ett viktigt kommunikationsverktyg som förmedlar information om organisationens produkter, tjänster, riktade kunder, geografiska marknader, filosofier, värderingar och planer för framtida tillväxt för alla intressenter. Med andra ord, varje huvudorsak till varför företaget måste återspeglas i sitt uppdrag, så att alla anställda, leverantörer, kunder eller samhällen skulle förstå drivkraften bakom organisationens verksamhet.

Logga in