Projektbeskrivning

Definition

Strategic Management (Strategisk Ledning) kan definieras som konsten och vetenskapen för att formulera, genomföra och utvärdera tvärfunktionella beslut som gör att en organisation kan nå sina mål.

Vad är strategisk ledning?

Olika definitioner används för att beskriva ämnet, men få ger ett fullständigt och lättförståeligt svar. Kombinationen av alla 4 definitioner som används tidigare ger oss en mycket tydligare bild av vad ämnet är:

strategic ledning är en kontinuerlig process av strategisk analys, strategisk skapande, genomförande och utvärdering som används av organisationer med syfte att uppnå och behålla en konkurrensfördel.

Logga in