Projektbeskrivning

Ett företag är vanligtvis framgångsrikt eftersom det gör ett litet antal saker riktigt bra.

Ibland kan dock dessa saker bara ta dem så långt, och för att växa vidare måste de utveckla nya möjligheter.

Om du arbetar framgångsrikt på en marknad, och vill du snabbt komma in på en ny marknad, hur gör du det? Eller, om din försäljning plötsligt ökar, och du behöver ett sätt att tillverka din produkt snabbare och mer effektivt?

Du kan försöka utveckla en intern lösning. Men har du tid, kompetens eller infrastruktur för att stödja den? Och om du vill vara fokuserad på dina kärnkompetenser, som är kritiska för långsiktig framgång, kanske du inte vill ta tid, resurser och uppmärksamhet bort från detta.

Ofta är det bästa sättet att hitta en lösning genom strategiska allianser.

Strategiska allianser knyter nyckelfunktionerna hos två eller flera organisationer. Resultatet är att alla parter drar nytta av partnerskapet genom att handla saker som kompetens, teknik och produkter. I huvudsak är dessa allianser partnerskap som företag använder för att lösa ett gemensamt problem, medan de är oberoende.

Logga in