Projektbeskrivning

Du har en tidsfrist för att få 500 viktiga brev i posten till dina kunder.

Vilken av dessa tillvägagångssätt tycker du är mest effektiv?

Scenario A: Du sammanställer varje bokstav en efter en. Du vikar varje bit papper, lägger den i kuvertet, adresserar den och stämplar den.

Scenario B: Du arbetar på varje uppgift i satser. Först vikar du bokstäverna. Då fyller du dem i kuvert. Då adresserar du varje kuvert. Och till sist stämplar du dem.

Även om det är förmodligen mer tråkigt, är Scenario B nästan säkert effektivare eftersom du kan ha den en eller två saker du behöver för den enda uppgiften inom räckhåll, och du slösar inte bort tiden mellan byten mellan uppgifterna.

Men i andra situationer när samma uppsättning uppgifter måste utföras flera gånger – oavsett om du handlar med produkttillverkning, administrativa uppgifter eller andra typer av arbete – är det inte alltid självklart hur man bäst organiserar saker.

Det här är ett verktyg som Produkt-Process Matrix kan hjälpa till. I den här artikeln kommer vi att förklara exakt vad det är – och hur det kan hjälpa dig att bestämma hur man organiserar processer mest effektivt. Verktyget är särskilt användbart när du introducerar eller gör ändringar i volymerna av arbete eller produkt som du behöver behandla.

Logga in