Projektbeskrivning

Hur bedömer du kvaliteten på den tjänst du ger till dina kunder? Du kanske frågar fokusgrupper eller gör en kundundersökningsundersökning. Eller du kan titta på antalet klagomål du får, eller analysera den tid det tar för att svara på kundfrågor.

Medan alla dessa kan vara användbara för att bedöma vad folk tänker på din tjänst, kan man genom att använda tillvägagångssätt som dessa leda till att du saknar områden som är viktiga för dina kunder.

Här kan RATER-modellen hjälpa till. Det här användbara verktyget belyser de områden som du behöver fokusera på för att ge bra kundservice. I den här artikeln utforskar vi modellen och vi ser hur du kan använda den för att förbättra den tjänst du tillhandahåller dina kunder.

Logga in