Projektbeskrivning

Organisationer strävar ständigt efter mager och effektiv verksamhet.

I synnerhet i det nuvarande ekonomiska klimatet kan ditt företag be dig att hitta möjligheter för lindrig förbättring i din avdelning eller område, så att du kan leverera samma värde till kunden till lägre kostnad för din organisation.

Det kan emellertid vara en utmaning att identifiera var dessa möjligheter är.

Du kan till exempel veta att du behöver förbättra din produktionsprocess eftersom produkterna kommer tillbaka med brister. Vad behöver du för att förbättra kvaliteten i den situationen? Ett alternativ är att lägga mer resurser i fysiska inspektioner. Men kommer det att lösa problemet, eller kommer det bara att lägga till kostnad för en process som är felaktig någon annanstans?

Logga in