Projektbeskrivning

När du handlar i din lokala mataffär kan det finnas några märken som du inte känner någon kontakt med.

Å andra sidan kan du vara mycket passionerad om andra märken. Till exempel kanske du bara dricker ett visst kaffe, lagar mat med ett visst märke olivolja eller använder ett visst varumärke mobiltelefon eftersom det kanske kanske är undermedvetet att dessa produkter hjälper till att definiera ”vem du är”.

Om du är i marknadsföring så vet du hur viktigt det är att ditt varumärke talar till dina kunder på en känslomässig nivå. När någon känner ett starkt positivt känslomässigt samband med en produkt, skapar den känslan varumärkeslojalitet, vilket inspirerar till repetitionsinköp.

Du kan använda metaforen för en resa för att beskriva hur kunderna flyttar från att bara veta om ditt varumärke för att känna sig lojala mot det. Så, hur vet du var dina kunder är på den här resan, och hur uppmuntrar du dem längs den? Känner de flesta av dina kunder bara om ditt varumärke och släpper det så snart konkurrenter lägger på liknande produkter till salu? Eller skapar ditt varumärke en känsla av personlig identitet och lojalitet med dina kunder?

”Brand Pyramid” är ett användbart verktyg som kan hjälpa dig att identifiera var dina kunder är på denna resa till lojalitet. I den här artikeln undersöker vi hur du kan använda den för att öka människornas lojalitet mot ditt varumärke, produkt eller organisation.

Logga in