Projektbeskrivning

Är din organisation väl utformad, och fungerar den effektivt? Eller är det ett mellanrum mellan ”vad är” och ”vad ska det vara”?

Alltför ofta identifieras luckor som dessa inte förrän de är enorma, och det är därför som ledare och chefer ofta ska bedöma sin organisation – eller lag – för potentiella förbättringsmöjligheter.

Den svåra delen av detta är att räkna ut var du ska fokusera din uppmärksamhet. Det finns så många faktorer som bidrar till framgångsrik verksamhet, och att veta vad du ska undersöka och spendera din tid att analysera är hälften av slaget.

Det här är Marvin Weisbords sexboxmodell. Introducerad i sin artikel ”Organisationsdiagnos: Sex ställen att leta efter problem med eller utan teori”, ger hans verktyg sex bra ställen att börja leta efter förbättringar i din verksamhet. Genom att uppmärksamma dessa nyckelområden kan du börja generera alternativ för att skapa en starkare organisation.

Logga in