Vad är strategi

Du har arbetat länge och hårt, utvecklat och tillverkat din produkt. Du gjorde undersökningen. Du höjde pengarna. Du arbetade outtröttligt för att bygga ett starkt, kreativt team, och nu – äntligen – är det klart att lanseras. Bara en fråga: hur mycket tycker du att det är värt?

Att ange ett pris för en produkt eller tjänst kan låta som en relativt liten del av den mycket större bilden. Men i verkligheten är det en av de viktigaste faktorerna som du måste tänka på när du tar din produkt på marknaden.

Prissättning är en viktig del av marknadsföringsblandningen, och det är viktigt att du får det rätt. Du kanske redan har en bild i åtanke, eller du kanske bara vill gå för vad ”känns rätt”. Men innan du fattar ditt beslut, kom ihåg att prissättningen kan vara en komplex, subtil uppgift. Om du anger ditt pris intelligent har du chans att generera bra försäljning och hög vinst. Ställ den för hög eller för låg, så riskerar du att förlora både kunder och intäkter.

Denna artikel kommer att undersöka några viktiga strategier för att få priset på din produkt precis rätt.

Nedan följer en checklista över steg och element som du/ni bör gå igenom. Du/ni har definierat och formulerat organisationens:

  • Vision (drömmen)
  • Mission (vad och varför)
  • Mål (Objectives) (hur mycket av vad och av vem)
  • Strategier (Hur)
  • Aktivitetsplan (vem gör vad och när)
  • Du har en god känsla för när du kan använda modellen

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Vad prissätter strategier?
Prissättningsstrategier är de metoder som organisationer använder för att prisa sina produkter och tjänster på rätt sätt och i linje med den nuvarande efterfrågan på marknaden. De hjälper dig att hitta det bästa priset för din produkt, beroende på hur du vill placera den.

Du måste överväga ett antal faktorer när du ställer in ditt pris. Din målkonsument, dina ekonomiska och strategiska produkt- eller varumärkesmarknadsmål och dina kärnverksamhetsmål, till exempel. Du bör också ta hänsyn till andra faktorer, såsom konkurrentaktivitet, marknadsställning och dynamik samt direkta och indirekta kostnader när du bestämmer om din prisstrategi.

Prisstrategins matris
Prisstrategismatrisen visar hur olika prisnivåer och kvalitet kombineras för att bilda fyra vanliga prissättningsstrategier:

Figur 1: Prisstrategismatrisen

Prisstrategins matris: Källa okänd. Vänligen kontakta oss på customer.helpdesk@mindtools.com om du vet vad källan är.

Låt oss titta på kvadranterna i denna matris i detalj.

1. Ekonomipris
Ekonomipriset fungerar bara hållbart när du har lägre kostnader och kostnader än dina konkurrenter gör. Din lågprisbas låter dig sälja till ett rabatterat pris så att du kan få en hög marknadsandel. Till exempel har ”värde” -kedjor som Lidl® de senaste åren fått en konkurrensfördel för sina mellan- och premium-rivaler genom att sätta låga priser. (Här kan ”kvalitet” inte innebära låg produktkvalitet. Istället kan produktsortimentet vara begränsat, eller förpackningen eller miljön som produkten säljs i kan vara grundläggande.)

fördelar:
Ekonomipriset hjälper företagen att överleva under tider med ekonomisk instabilitet, eftersom det gör det möjligt för dem att sätta lägre priser som vädjar till kunder som ”pressas” ekonomiskt.
Att sälja ett liknande föremål till ett lägre pris kan hjälpa dig att underskatta dina konkurrenter på marknaden och få en stark konkurrensfördel.
nackdelar:
Mindre företag som använder ekonomisk prissättning kan kämpa för att förbli lönsamma, eftersom de är mindre benägna att uppnå den försäljningsvolym som krävs för att strategin skall kunna lyckas.
När kostnaden är en äkta, pressande fråga för dina kunder, är deras lojalitet inte garanterad. Ekonomikunder ser alltid ut på ”bästa affären” och är inte rädda för att byta leverantörer för att få den. Det innebär att du är utsatt för konkurrenter, och att dina vinstmarginaler kan bli instabila, varierande kraftigt från månad till månad.
2. Penetrationsprissättning
Penetration prissättning fokuserar på att ange ett artificiellt lågt initialpris, eller ett ”särskilt inledande erbjudande” på en högkvalitativ produkt. Denna strategi bygger på förväntan om att kunderna naturligtvis kommer att byta till din billigaste produkt av högre kvalitet, vilket hjälper dig att tränga in på marknaden mycket snabbt. När du väl har lanserat din produkt eller tjänst kan du börja öka ditt pris eller flytta till en skimming- eller premiumprissättningsstrategi.

Penetrationspriser är bra om du lanserar en produkt på en marknad där efterfrågan tenderar att fluktuera avsevärt när priserna förändras. Med denna ”priselasticitet” kan du använda ditt lägre lanseringspris som ett konkurrenskraftigt vapen mot dina mer etablerade rivaler. Satellitföretag, till exempel, använder ofta den för att växa sin abonnentbas, innan de får befintliga kunder att anmäla sig till dyrare sport- och filmpaket.

fördelar:
Denna strategi är det snabbaste sättet att vinna marknadsandelar från dina konkurrenter och sedan säkra den mot nya rivaler.
Om du snabbt ökar din försäljningsvolym blir det möjligt att uppnå stordriftsfördelar på kort tid.
nackdelar:
Eftersom priset på din produkt i början är ganska låg kan dina vinstmarginalen leda tills du ökar priset.
Om du anger det ursprungliga priset för lågt kan det leda till att ditt varumärke uppfattas som låg kvalitet eller ”budget”. Detta kan göra det svårt att behålla kunderna när du bestämmer dig för att öka ditt pris, och det kan leda till att försäljningen faller långt ifrån dina förväntningar.
Det kan vara svårt att höja ditt pris eftersom detta kan möta starkt kundmotstånd.

3. Pris skimming
Prisskimming innebär att man ställer högt pris på en lågkvalitativ produkt i syfte att generera så mycket intäkter som möjligt från det lilla antalet personer som är beredda att köpa det till det priset innan man sänker priset när denna marknad blir mättad. När detta händer kommer du att kunna ”skumma” vinster från större, mer priskänsliga segment på marknaden.

Prisskimming används ofta på marknader som har en hög grad av nya produktlanseringar, och där nyheten är viktig. Ett bra exempel på detta är bokmarknaden. En ny bok publiceras först i hårdvara till ett högt pris och, om den säljer bra, publiceras den senare senare som en billigare paperback.

fördelar:
Prisskimming är utformad för att maximera vinsten på en marknad.
Det är den bästa strategin för att säkerställa att du täcker dina produktionskostnader. Din produkts livslängd kommer sannolikt att vara kort, på grund av den höga produktutvecklings- och lanseringsaktiviteten på dessa marknader. Så skimming gör att du kan utnyttja ett initialt högt pris, vilket ger dig bättre möjligheter att ”skumma” intäkter från olika kundsegment, eftersom både efterfrågan och priset börjar falla.
nackdelar:
Lansering med ett högt pris som du släpper kan irritera dina tidiga köpare, som har betalat en premie för privilegiet att få din produkt först. Detta kan skada deras lojalitet mot ditt varumärke, särskilt om du släpper priset för fort efter lanseringen, och om produkterna inte är tillräckligt differentierade.
Timing är kritisk. Om du håller priset för din produkt högt för länge kan kunderna börja förlora intresse. Detta kan sätta din potential för framtida tillväxt i fara.
4. Premium Prissättning
När dina produktionskostnader är höga och du har en unik eller ”prestige” -produkt som du tror kommer att vädja till bildmedvetna och eftertraktade köpare, kan en premium prissättningsstrategi vara det bästa alternativet. (Tänk Louis Vuitton®, Cunard® och Rolex®.)

fördelar:
Din produkt kommer till en premie, vilket innebär att du har potential att uppnå en hög vinstmarginal.
En premium prislapp kan bidra till att förbättra din varumärkesidentitet och bidrar till produktens ambitionerskvalitet.
nackdelar:
Prissättningsstrategier är svåra att initiera och underhålla. Enhetskostnader och brandingskostnader kommer sannolikt att vara höga, medan försäljningsvolymerna blir låga. Samtidigt innebär produktens höga prislapp att du kommer att bli underskattad av rabatterade rivaler.
Riskerna i samband med över- eller underproduktion av ett premium-erbjudande kan vara betydande – underproducerande, och du kommer inte att kunna möta efterfrågan. överproduktion, och du riskerar produktionskostnader som förstör din vinst. Det är därför viktigt att du planerar och prognostiserar din försäljning när du använder denna typ av strategi.
Övervakning av dina priser
Inget förblir detsamma för evigt. Marknaden är flytande och ständigt förändras och produktionskostnaderna kan fluktuera.

Det betyder att när du har bestämt sig för ett pris är det viktigt att övervaka det för att din produkt eller tjänst ska vara konkurrenskraftig och att dina vinstmarginaler ska vara friska. Fråga dina kunder om återkoppling om pris och hålla ett öga på dina konkurrenters prissättningsstrategier – särskilt nya aktörer på marknaden som använder strategier för prenumerationsprissättning.

Nyckelord
En prissättningsstrategi är en metod för att bestämma det optimala priset på en produkt eller tjänst. Prisstrategin Matris beskriver fyra av de vanligaste strategierna genom att kartlägga priset mot kvalitet.

Matrisquadranten visar:

Ekonomipriser – Ange ett lågt pris för lågkvalitativa varor.
Penetration Pricing – Initialt sätta ett lågt pris för en högkvalitativ produkt och öka sedan den.
Prisskimming – Börja med att ställa in ett högt pris för en ny lågkvalitativ produkt och sedan minska den.
Premium Prissättning – Ställ högt pris för högkvalitativa varor.
Var och en av dessa strategier tjänar ett annat syfte, och det är viktigt att välja den som är mest relevant för din situation.

Tänk på vilken typ av produkt du lanserar och den marknad som du riktar in. Och ta hänsyn till faktorer som dina kostnader, tävlingen och målen för ditt företag, varumärke eller produkt.

Det är också viktigt att du granskar din prisstrategi, särskilt om marknadsförhållandena ändras.